Doar acum! Pana la 60% discounturi la achizitia online!

Protecția datelor personale

Notă informare GDPR

Introducere

Noi AECTRA AGROCHEMICALS SRL suntem ferm angajați în protejarea datelor cu caracter personal. Această notă de informare va descrie motivele și modul în care colectăm și utilizăm datele cu caracter personal și oferă informații referitoare la drepturile individuale. Putem utiliza datele cu caracter personal care ne-au fost transmise în oricare scop descris în prezenta notă de informare sau după cum s-a menționat în momentul colectării acestora.

Datele cu caracter personal reprezintă toate informațiile referitoare la persoanele identificate sau care pot fi identificate. Aectra Agrochemicals SRL prelucrează datele cu caracter personal în diferite scopuri, iar mijloacele de colectare, temeiul legal de prelucrare, utilizare, divulgare și perioadele de păstrare pentru fiecare scop pot diferi.
Atunci când colectăm și utilizăm datele cu caracter personal, politica noastră este de a fi transparenți cu privire la motivele și modul în care le prelucrăm.

Activitățile noastre de prelucrare

Pentru mai multe informații, vizitați secțiunile care vă interesează din această notă.

Contacte comerciale 

Colectarea datelor cu caracter personal

Aectra Agrochemicals SRL prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor de contact (clienți Aectra Agrochemicals SRL existenți sau potențiali și/sau persoane asociate acestora) cu ajutorul unui sistem de management al relațiilor cu clienții („Aectra CRM”).

Colectarea datelor cu caracter personal referitoare la persoanele de contact, și adăugarea acestora în sistemul Aectra CRM, este inițiată de un utilizator Aectra și include denumirea clientului/potențialului client (prospect), numele și funcția persoanei de contact, telefonul,  adresa de e-mail și alte detalii comerciale de contact. De asemenea, Aectra CRM poate colecta date din sistemul de mesaje email Aectra (numele expeditorului, numele destinatarului, data și ora) și calendar evenimente (numele organizatorului, numele participanților, data și ora evenimentului) referitor la interacțiunile dintre Aectra Agrochemicals SRL și persoanele de contact sau terți.

Prin apăsarea butonului ,,Finalizează comanda”, Cumpărătorul confirma că acceptă în mod expres toți termenii, condițiile, precum și clauzele standard, inclusiv clauzele neuzuale cuprinse în prezentul contract, faptul că toate prevederile acestuia au fost negociate și acceptate de părți fără obiecțiuni. Semnarea contractului în forma prezentă prin click pe butonul ,,Finalizează comanda” echivează cu acceptul expres prevăzut de art. 1203 Cod Civil privind toate clauzele contractuale neuzuale ce se regăsesc pe website-ul https://aectra-shop.ro/

Utilizarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal referitoare la contactele comerciale pot fi vizibile și folosite de echipa de angajați Aectra Agrochemicals SRL pentru a afla mai multe informații despre un cont, client sau oportunitatea de care sunt interesați, și pot fi folosite în următoarele scopuri:

 • dezvoltarea afacerilor și vânzarea produselor / serviciilor;
 • oferirea către persoanele de contact a informațiilor despre noi și gama noastră de produse/tehnologii;
 • punerea la dispoziție a datelor cu caracter personal către angajații Aectra Agrochemicals SRL în scopul prestării serviciilor și oferirii de noi produse;
 • identificarea clienților cu nevoi similare;
 • realizarea statisticilor cum ar fi evoluția pieței, statutul relațiilor sau oportunitățile de vânzări;
 • promovarea produselor și a ofertelor companiei.

De asemenea, Aectra CRM utilizează un algoritm pentru a evalua puterea interacțiunilor dintre un utilizator Aectra și o persoană de contact. Această clasificare se bazează în principal pe frecvența interacțiunii prin telefoane directe / sms / email, experiențele recente și timpul de răspuns.

Temeiul legal pentru prelucrare

Prelucrăm datele cu caracter personal ale contactelor noastre comerciale pe baza intereselor noastre legitime de afaceri sau a consimțământului, dacă persoanei vizate i s-a solicitat să-și exprime consimțământul. Suntem interesați de comercializarea produselor noastre sau de furnizarea comunicărilor pe care le considerăm de interes pentru destinatari.

Păstrarea datelor

Datele cu caracter personal vor fi păstrate la Aectra CRM atât timp cât este necesar scopurilor stabilite mai sus (de exemplu, atât timp cât avem o relație de colaborare sau trebuie să deținem o evidență a relației cu o persoană de contact comercial).

 Clienți persoane juridice / persoane fizice 

Colectarea datelor cu caracter personal

Politica noastră este de a colecta numai datele cu caracter personal necesare scopurilor precizate și le solicităm clienților noștri să transmită datele cu caracter personal numai dacă acest lucru este imperativ necesar acestor scopuri.

Dată fiind diversitatea produselor și a promoțiilor pe care le furnizăm clienților / potențialilor clienți (dați click aici pentru a afla informații despre produsele noastre), prelucrăm multe categorii de date cu caracter personal, inclusiv cele necesare serviciilor furnizate:

 • detalii de contact;
 • activități de afaceri;
 • venituri, impozitare și alte detalii financiare;
 • investiții și alte interese financiare.

Pentru anumite servicii sau activități, când se solicită prin lege sau cu consimțământul personal, putem să colectăm și categorii speciale de date cu caracter personal.

În general, colectăm datele cu caracter personal de la clienții noștri sau de la un terț care acționează conform instrucțiunilor respectivului client.

Utilizarea datelor cu caracter personal

Utilizăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Furnizarea informații despre produse

Furnizăm o gamă diversă de produse. Unele dintre produsele noastre intra în campanii promoționale și dorim să anunțăm clienții noștri și potențiali clienți despre ofertele promoționale AECTRA. De exemplu, trebuie să folosim datele cu caracter personal pentru a furniza unei persoane fizice informații despre campaniile promoționale din perioada de primăvară/toamnă.

 • Administrarea, gestionarea și dezvoltarea afacerilor și serviciilor noastre

Prelucrăm datele cu caracter personal în scopul desfășurării activității noastre, inclusiv:

 • gestionarea relației noastre cu clienții;
 • dezvoltarea afacerilor și prezentarea produselor noastre (cum ar fi identificarea nevoilor clienților );
 • testimoniale video despre produsele noastre;
 • gestionarea și utilizarea sistemelor IT;
 • administrarea și gestionarea site-ului nostru.
 • Securitatea, activități de management al calității și riscurilor

Avem măsuri de securitate în vigoare pentru protejarea informațiilor noastre și ale clienților (inclusiv datele cu caracter personal), care implică detectarea, investigarea și rezolvarea amenințărilor la adresa securității. Datele cu caracter personal pot fi prelucrate ca parte a procesului nostru de monitorizare a securității; de exemplu, scanarea automatizată pentru identificarea mesajelor electronice periculoase. Monitorizăm calitativ serviciile furnizate clienților, proces care poate implica prelucrarea datelor cu caracter personal stocate în fișierul pentru respectivul client. Avem politici și proceduri în vigoare pentru monitorizarea calității serviciilor noastre și pentru gestionarea riscurilor aferente contractelor cu clienții.  Colectăm și păstrăm datele cu caracter personal ca parte a procedurilor de acceptare a clienților și de executare a contractelor.

 • Furnizarea către clienții noștri / potențiali clienți a informațiilor despre noi și gama noastră de produse

În conformitate cu legislația aplicabilă, utilizăm detaliile de contact ale clientului pentru a furniza informații despre noi și produsele noastre pe care le considerăm a fi de interes, de exemplu, sfaturi și informații noi necesare in domeniul agribusiness, alte servicii care pot fi relevante și invitații la evenimente.

Temeiul legal pentru prelucrare

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal menționate în această secțiune este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, așa cum este cazul, de exemplu, când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea serviciului, prelucrarea se bazează pe temeiul legal contractual. Dacă prelucrarea datelor este necesară pentru respectarea unei obligații legale cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale sau necesitatea de a dovedi și documenta serviciile profesionale furnizate, procesarea se va baza pe obligația legală. Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopurile menționate mai sus, ne bazăm pe interesul legitim sau pe consimțământ, în cazul în care solicităm consimțământul persoanei vizate.

Păstrarea datelor

Păstrăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară scopului în care au fost colectate (inclusiv conform cerințelor legislației sau reglementărilor aplicabile).

În absența cerințelor legale, de reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră standard de păstrare a evidențelor și a altor documente justificative create pentru furnizarea serviciilor nu depășește 15 ani.

Persoanele ale căror date cu caracter personal le obținem prin intermediul colaboratorilor noștri

Colectarea datelor cu caracter personal

Politica noastră este de a colecta numai datele cu caracter personal necesare scopurilor precizate și le solicităm clienților noștri să comunice datele cu caracter personal numai dacă acest lucru este imperativ necesar acestor scopuri.

Dacă trebuie să prelucrăm datele cu caracter personal prin intermediul colaboratorilor noștri, le solicităm să furnizeze informațiile necesare persoanelor vizate referitor la utilizarea datelor acestora.

Colectăm și utilizăm datele de contact pentru clienții noștri în scopul gestionării și păstrării relației noastre cu aceste persoane. Vă rugăm să consultați secțiunea Contracte comerciale din această notă de informare pentru a afla mai multe detalii despre modul în care prelucrăm acest tip de date.

 • detalii de contact;
 • activități de afaceri;
 • informații despre organele de conducere și angajați ( nume, număr de telefon, adresă de email ).

În general, colectăm datele cu caracter personal de la clienții noștri sau de la un terț care acționează conform instrucțiunilor respectivului client.

Utilizăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Furnizarea informații despre produse

Furnizăm o gamă diversă de produse. Unele dintre produsele noastre intra în campanii promoționale și dorim să anunțăm clienții noștri și potențiali clienți despre ofertele promoționale AECTRA. De exemplu, trebuie să folosim datele cu caracter personal pentru a furniza unei persoane fizice informații despre campaniile promoționale din perioada de primăvară.

 • Administrarea, gestionarea și dezvoltarea afacerilor și serviciilor noastre

Prelucrăm datele cu caracter personal în scopul desfășurării activității noastre, inclusiv:

 • gestionarea relației noastre cu clienții;
 • dezvoltarea afacerilor și prezentarea produselor noastre (cum ar fi identificarea nevoilor clienților );
 • testimoniale video despre produsele noastre;
 • gestionarea și utilizarea sistemelor IT;
 • administrarea și gestionarea site-ului nostru.
 • Securitatea, activități de management al calității și riscurilor
 • Avem măsuri de securitate în vigoare pentru protejarea informațiilor noastre și ale clienților (inclusiv datele cu caracter personal), care implică detectarea, investigarea și rezolvarea amenințărilor la adresa securității. Datele cu caracter personal pot fi prelucrate ca parte a procesului nostru de monitorizare a securității; de exemplu, scanarea automatizată pentru identificarea mesajelor electronice periculoase. Monitorizăm calitativ serviciile furnizate clienților, proces care poate implica prelucrarea datelor cu caracter personal stocate în fișierul pentru respectivul client. Avem politici și proceduri în vigoare pentru monitorizarea calității serviciilor noastre și pentru gestionarea riscurilor aferente contractelor cu clienții.  Colectăm și păstrăm datele cu caracter personal ca parte a procedurilor de acceptare a clienților și de executare a contractelor.

Candidații și procesul de recrutare 

Când se înscriu online pentru a candida la un post în Aectra Agrochemicals prin intermediul site-ului www.aectra.ro pentru cariere, candidații trebuie să consulte informațiile disponibile în acest scop pentru a afla detalii despre motivele și modul în care se colectează și procesează datele cu caracter personal.

Pentru mai multe informații despre procesele noastre de recrutare, vă rugăm să vizitați pagina noastră de cariere.

Persoanele asociate cu clienții noștri 

Colectarea datelor cu caracter personal

Politica noastră este de a colecta numai datele cu caracter personal necesare scopurilor precizate și solicităm clienților noștri să comunice datele cu caracter personal numai dacă acest lucru este imperativ necesar acestor scopuri.

Dacă trebuie să prelucrăm datele cu caracter personal în scopul furnizării produselor noastre, le solicităm clienților noștri să furnizeze informațiile necesare persoanelor vizate referitor la utilizarea acestor date. Clienții noștri pot utiliza secțiunile relevante din această notă de informare sau pot îndruma persoanele vizate către aceasta, dacă consideră că este potrivit să procedeze astfel.

În general, colectăm date cu caracter personal de la clienții noștri sau de la terții care acționează conform instrucțiunilor respectivilor clienți.

Datele cu caracter personal pot include numele, denumirea angajatorului, funcția persoanei de contact, telefonul, adresa de e-mail și alte detalii comerciale de contact.

Utilizarea datelor cu caracter personal

Utilizăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Furnizarea informații despre produse

Furnizăm o gamă diversă de produse. Unele dintre produsele noastre intra în campanii promoționale și dorim să anunțăm clienții noștri și potențiali clienți despre ofertele promoționale AECTRA. De exemplu, trebuie să folosim datele cu caracter personal pentru a furniza unei persoane fizice informații despre campaniile promoționale din perioada de primăvară.

 • Administrarea, gestionarea și dezvoltarea afacerilor

Prelucrăm datele cu caracter personal în scopul desfășurării activității noastre, inclusiv:

 • gestionarea relației noastre cu clienții;
 • dezvoltarea afacerilor și prezentarea produselor noastre (cum ar fi identificarea nevoilor clienților );
 • testimoniale video despre produsele noastre;
 • gestionarea și utilizarea sistemelor IT;
 • administrarea și gestionarea site-ului nostru.
 • Securitatea, activități de management al calității și riscurilor

Avem măsuri de securitate în vigoare pentru protejarea informațiilor noastre și ale clienților (inclusiv datele cu caracter personal), care implică detectarea, investigarea și rezolvarea amenințărilor la adresa securității. Datele cu caracter personal pot fi prelucrate ca parte a procesului nostru de monitorizare a securității; de exemplu, scanarea automatizată pentru identificarea mesajelor electronice periculoase. Monitorizăm calitativ serviciile furnizate clienților, proces care poate implica prelucrarea datelor cu caracter personal stocate în fișierul pentru respectivul client. Avem politici și proceduri în vigoare pentru monitorizarea calității serviciilor noastre și pentru gestionarea riscurilor aferente contractelor cu clienții.  Colectăm și păstrăm datele cu caracter personal ca parte a procedurilor de acceptare a clienților și de executare a contractelor.

 • Furnizarea către clienții noștri / potențiali clienți a informațiilor despre noi și gama noastră de produse

În conformitate cu legislația aplicabilă, utilizăm detaliile de contact ale clientului pentru a furniza informații despre noi și produsele noastre pe care le considerăm a fi de interes, de exemplu, sfaturi și informații noi necesare in domeniul agribusiness, alte servicii care pot fi relevante și invitații la evenimente.

Temeiul legal pentru prelucrare

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal menționate în această secțiune este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, așa cum este cazul, de exemplu, când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea serviciului, prelucrarea se bazează pe temeiul legal contractual. Dacă prelucrarea datelor este necesară pentru respectarea unei obligații legale cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale sau necesitatea de a dovedi și documenta serviciile profesionale furnizate, procesarea se va baza pe obligația legală. Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopurile menționate mai sus, ne bazăm pe interesul legitim sau pe consimțământ, în cazul în care solicităm consimțământul persoanei vizate.

Păstrarea datelor

Păstrăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară scopului în care au fost colectate (inclusiv conform cerințelor legislației sau reglementărilor aplicabile).

În absența cerințelor legale, de reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră standard de păstrare a evidențelor și a altor documente justificative create pentru furnizarea serviciilor nu depășește 15 ani.

Alte persoane care ne contactează

Colectăm date cu caracter personal atunci când o persoană ne contactează referitor la o întrebare, reclamație, comentariu sau feedback (cum ar fi numele, detaliile de contact și conținutul comunicării). În aceste situații, persoana are controlul asupra datelor cu caracter personal transmise și noi vom folosi aceste date numai în scopul de a răspunde comunicării și de a ne ocupa de acea chestiune în mod corespunzător. Datele cu caracter personal menționate mai sus pot include numele, denumirea angajatorului, funcția persoanei de contact, telefonul, adresa de e-mail și alte detalii comerciale de contact.

Temeiul legal al prelucrării

Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopurile menționate mai sus, ne bazăm pe interesul legitim sau pe consimțământ, în cazul în care solicităm consimțământul persoanei vizate.

Păstrarea datelor

Păstrăm datele cu caracter personal menționate în această secțiune doar pe perioada necesară scopului în care au fost colectate.

Furnizorii (inclusiv subcontractanții și persoanele asociate cu furnizorii și subcontractanții noștri)

Colectarea datelor cu caracter personal

Colectăm și prelucrăm date cu caracter personal despre furnizorii noștri (inclusiv subcontractanții și persoanele asociate cu furnizorii și subcontractanții noștri) pentru a gestiona relația, a contracta, a primi serviciile de la furnizorii noștri și, unde este cazul, pentru a furniza informații despre produsele noastre.

Utilizarea datelor cu caracter personal

Utilizăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Recepționarea serviciilor

Prelucrăm datele cu caracter personal referitor la furnizorii noștri și personalul acestora în scopul recepționării serviciilor. De exemplu, dacă un furnizor ne oferă servicii de administrare a birourilor sau alte servicii externalizate, vom prelucra datele cu caracter personal ale acelor persoane care ne furnizează serviciile.

 • Furnizarea informațiilor despre produse / oferte către clienți / potențiali clienși

Dacă un furnizor ne ajută la furnizarea informațiilor despre produse / oferte către clienții noștri / potențiali clienți, prelucrăm datele cu caracter personal ale persoanelor implicate în furnizarea informațiilor despre produse / oferte în scopul administrării și gestionării relației noastre cu furnizorul și cu persoanele relevante. (de exemplu, dacă furnizorul nostru indica persoane care au achiziționat produsele noastre prin intermediul lui sau persoane care au acceptat să promoveze prin intermediul testimonialelor video diferite produse)

 • Administrarea, gestionarea și dezvoltarea afacerilor
 • gestionarea relației noastre cu clienții;
 • dezvoltarea afacerilor și prezentarea produselor noastre (cum ar fi identificarea nevoilor clienților );
 • testimoniale video despre produsele noastre;
 • gestionarea și utilizarea sistemelor IT;
 • administrarea și gestionarea site-ului nostru.
 • Securitatea, activități de management al calității și riscurilor

Avem măsuri de securitate în vigoare pentru protejarea informațiilor noastre și ale clienților (inclusiv datele cu caracter personal), care implică detectarea, investigarea și rezolvarea amenințărilor la adresa securității. Datele cu caracter personal pot fi prelucrate ca parte a procesului nostru de monitorizare a securității; de exemplu, scanarea automatizată pentru identificarea mesajelor electronice periculoase. Monitorizăm calitativ serviciile furnizate clienților, proces care poate implica prelucrarea datelor cu caracter personal stocate în fișierul pentru respectivul client. Avem politici și proceduri în vigoare pentru monitorizarea calității serviciilor noastre și pentru gestionarea riscurilor aferente contractelor cu clienții.  Colectăm și păstrăm datele cu caracter personal ca parte a procedurilor de acceptare a clienților și de executare a contractelor.

 • Oferirea de informații despre noi și gama noastră de servicii

Dacă nu ni se solicită altfel, utilizăm detaliile comerciale de contact pentru a furniza informațiile pe care le considerăm de interes despre noi și produsele noastre. De exemplu, actualizări, oferte și informații noi din domeniu agribusiness, alte servicii care pot fi relevante, și invitații la evenimente.

Temeiul legal al prelucrării

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal menționate în această secțiune este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, așa cum este cazul, de exemplu, când operațiunile de prelucrare sunt necesare destinatarului serviciului, prelucrarea se bazează pe temeiul legal contractual. Dacă prelucrarea datelor este necesară pentru respectarea unei obligații legale cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale sau necesitatea de a dovedi și documenta serviciile profesionale primite, procesarea se va baza pe temeiul legal. Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate în celelalte scopuri menționate mai sus, ne bazăm pe interesul legitim (cum ar fi recepționarea serviciilor, furnizarea serviciilor, administrarea, gestionarea și dezvoltarea afacerii, securitatea, activitățile de gestionare a calității și a riscurilor) sau pe consimțământ, în cazul în care solicităm consimțământul persoanei vizate.

Păstrarea datelor

Păstrăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară scopului în care au fost colectate (inclusiv conform cerințelor legislației sau reglementărilor aplicabile).

Datele cu caracter personal pot fi păstrate perioade de timp mai lungi dacă sunt necesare perioade extinse de păstrare conform legii sau reglementărilor și în scopul constatării, exercitării sau apărării drepturilor noastre în instanță.

Vizitatorii site-ului nostru

Colectarea datelor cu caracter personal

Vizitatorii site-ului noastu dețin, în general, controlul asupra datelor cu caracter personal pe care ni le-au transmis. Putem înregistra automat date limitate cu caracter personal prin intermediul utilizării cookie-urilor din site-ul nostru.

Primim date cu caracter personal, cum ar fi numele, funcția, adresa companiei, adresa e-mail și numere de telefon de la vizitatorii site-ului; de exemplu, atunci când un vizitator dorește să solicite informații legate de prețurile produselor noastre.

Vizitatorii pot de asemenea să ne trimită un e-mail prin intermediul site-ului. Mesajele lor conțin pseudonimul utilizatorului și adresa de e-mail, precum și informațiile suplimentare pe care utilizatorul dorește să le includă în mesaj.

Vă rugăm să nu ne transmiteți informații sensibile (cum ar fi rasa sau originea etnică; opiniile politice; convingerile religioase sau filosofice; afilierea sindicală; sănătatea fizică sau mentală; datele genetice; datele biometrice; viața sau orientarea sexuală; și cazierul judiciar) când utilizați site-ul nostru; dacă, din orice motiv, doriți să ne furnizați informații sensibile, acest lucru reprezintă consimțământul dvs. explicit pentru ca noi să colectăm și să utilizăm aceste informații în modurile descrise în această notă de informare sau descrise în momentul în care decideți să divulgați aceste informații.

Cookies

Utilizăm fișiere text mici denumite „cookies” localizate în unitățile dvs. hard disk pentru a ajuta la personalizarea și îmbogățirea experienței dvs. de navigare prin afișarea conținutului cel mai relevant și de interes pentru dvs. Utilizarea cookie-urilor este o procedură standard de operare pentru majoritatea site-urilor. Totuși, dacă nu sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, majoritatea motoarelor de căutare permit oprirea acestora de către utilizatori. Pentru a vă înregistra pe site-ul nostru, trebuie să acceptați cookie-urile. Dacă dezactivați cookie-urile, anumite funcții ale site-ului vor fi afectate. După ce încheiați vizita pe site-ul nostru, puteți oricând să ștergeți cookie-urile din sistemul dvs., dacă doriți.

Utilizarea datelor cu caracter personal

Când un vizitator ne furnizează date cu caracter personal, le vom utiliza în scopurile pentru care ne-au fost transmise, după cum s-a menționat în momentul colectării (sau după cum reiese în mod evident din contextul colectării). În general, datele cu caracter personal se colectează pentru:

 • a achiziționa produsele Aectra;
 • a descărca vouchere promoționale;
 • a vă abona pentru primirea noutăților;
 • a solicita informații suplimentare;
 • a distribui materialele de referință solicitate;
 • a transmite un curriculum vitae;
 • a monitoriza și a asigura respectarea termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului nostru;
 • a corobora datele pentru statistica și îmbunătățirile site-ului.

Dacă nu ni se solicită altfel, putem utiliza datele dvs. și pentru a vă contacta cu informații despre activitatea Aectra Agrochemicals SRL, oferte promoționale, și evenimente, și alte informații care v-ar putea interesa. Dacă vizitatorii decid ulterior să se dezaboneze din lista de expediere, vă vom oferi instrucțiuni în pagina web relevantă, prin mesajele noastre transmise persoanei respective, sau persoana ne poate contacta prin e-mail la marketing@aectra.ro.

Site-ul noastu nu colectează sau compilează date cu caracter personal în scopul distribuirii sau vânzării către terți externi în scopuri de marketing adresat consumatorilor individuali și nu găzduiesc mesaje în numele terților.

Temeiul legal pentru prelucrare

Prelucrăm datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului nostru pe baza intereselor noastre legitime de afaceri sau a consimțământului, dacă persoanei vizate i s-a solicitat acest lucru. De exemplu, suntem interesați să ne asigurăm că procesul nostru de marketing este relevant persoanelor respective, deci putem prelucra date cu caracter personal pentru a transmite materiale de marketing adaptate la interesele persoanei vizate.

Păstrarea datelor

Vom păstra datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului noastre atât timp cât va fi necesar (de exemplu, atât timp cât avem o relație cu persoana relevantă).

 

Temeiul legal pentru prelucrare

Temeiurile legale pentru fiecare activitate de prelucrare sunt precizate în secțiunile relevante de mai sus. Când prelucrăm informațiile cu caracter personal pentru interesele noastre legitime, ne asigurăm că luăm în considerare și cântărim impactul potențial asupra persoanei vizate (pozitiv și negativ), precum și drepturile acestei persoane conform legislației de protecție a datelor cu caracter personal. Interesele noastre legitime de afaceri nu prevalează automat în raport cu interesele persoanelor vizate – nu vom prelucra datele cu caracter personal în cazul în care impactul asupra persoanei vizate prevalează asupra intereselor noastre (decât dacă avem consimțământul sau ni se solicită altfel sau ni se permite prin lege).

Când și cum transmitem datele cu caracter personal și locațiile de prelucrare

Transmitem datele cu caracter personal altor persoane numai dacă legea ne permite acest lucru. Când transmitem datele altor persoane, stabilim aranjamente contractuale și mecanisme de securitate pentru a proteja datele și a respecta standardele noastre de protecție a datelor, de confidențialitate și de securitate.

În ceea ce privește datele cu caracter personal reglementate de legislația UE, vă rugăm să rețineți: transferurile transfrontaliere pot include țări din afara Uniunii Europene („UE”) și țări ce nu dețin o legislație care să ofere protecție specifică pentru datele cu caracter personal. Am luat măsuri pentru a ne asigura că toate datele cu caracter personal sunt furnizate cu măsuri de protecție adecvate și că toate transferurile acestor date în afara UE se realizează conform legii. Dacă transferăm date cu caracter personal în afara UE către o țară care nu este considerată de Comisia Europeană ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, transferurile se vor realiza pe baza unui contract care acoperă cerințele UE referitoare la transferul datelor cu caracter personal în afara UE, cum ar fi clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană. Clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană sunt disponibile aici.

Datele cu caracter personal deținute de noi pot fi transferate către:

 • Organizațiile terțe care ne furnizează aplicații/funcționalități, prelucrarea datelor sau servicii IT.
 • Utilizăm terți care ne ajută la prestarea serviciilor și la furnizarea, exploatarea și administrarea sistemelor noastre IT interne. De exemplu, furnizorii de tehnologia informației, de software bazate pe cloud ca furnizori de servicii, de gestionare a identității, de găzduire și administrare a site-urilor, de analiză a datelor, cópii de siguranță a datelor, de servicii de securitate și stocare. Serverele care alimentează și facilitează infrastructura cloud sunt amplasate în centre de date securizate din întreaga lume, iar datele cu caracter personal pot fi stocate în oricare dintre acestea.
 • Organizațiile terțe care ne ajută la furnizarea bunurilor sau informațiilor și prestarea serviciilor.
 • Auditorii și alți consultanți de specialitate.
 • Organisme de aplicare a legii sau alte agenții guvernamentale sau de reglementare sau alți terți conform cerințelor cuprinse în, și în conformitate cu, legile sau reglementările aplicabile.
 • Ocazional, primim solicitări din partea unor terți autorizați să obțină dezvăluirea datelor cu caracter personal, cum ar fi pentru a verifica dacă respectăm legea și reglementările aplicabile, pentru a investiga o presupusă infracțiune, pentru a stabili, exercita sau apăra drepturi legale. Răspundem solicitărilor de date cu caracter personal doar dacă ni se permite acest lucru în conformitate cu legea sau reglementările aplicabile.

Drepturile individuale și modul de exercitare ale acestora

Persoanele au anumite drepturi asupra datelor lor cu caracter personal iar operatorii de date sunt responsabili cu respectarea acestor drepturi. Dacă hotărâm modul și motivele prelucrării datelor cu caracter personal, suntem operator de date și includem în cele ce urmează informații suplimentare despre drepturile individuale și modul de exercitare a acestora.

Accesul la datele cu caracter personal

Aveți drept de acces la datele cu caracter personal deținute de noi în calitate de operator de date.  Acest drept poate fi exercitat prin transmiterea unui e-mail la marketing@aectra.ro.

Modificări ale datelor cu caracter personal

Pentru a actualiza datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, ne puteți trimite un e-mail la marketing@aectra.ro.

Dacă este posibil din punct de vedere practic, în momentul în care suntem informați că datele cu caracter personal prelucrate de noi nu mai sunt de actualitate, vom face corectări (dacă este cazul) pe baza informațiilor actualizate.

Retragerea consimțământului

Atunci când prelucrăm date cu caracter personal pe bază de consimțământ, persoanele au oricând dreptul de a-și retrage consimțământul. În general, nu prelucrăm date cu caracter personal pe bază de consimțământ (deoarece ne bazăm, de obicei, pe alt temei legal). Pentru a retrage consimțământul cu privire la prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la marketing@aectra.ro sau, pentru a nu mai primi mesaje e-mail de la o listă de marketing Aectra Agrochemicals, vă rugăm să dați click pe linkul de dezabonare din e-mailul relevant primit din partea noastră.

Dreptul de a restricționa sau de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal

Aveți oricând dreptul de a restricționa sau de a obiecta la prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal, din motive justificate legate de situația dvs. specifică, cu excepția cazului când procesarea este solicitată prin lege.

Într-o astfel de situație, vom înceta să prelucrăm sau vom restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care avem motive legitime și imperioase pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță.

Alte drepturi ale persoanelor vizate

Scopul acestei  note de informare este de a furniza informații referitor la datele dvs. cu caracter personal pe care le colectăm și modul în care le utilizăm. Ca și în cazul drepturilor de acces, de modificare și restricționare sau de obiecții la prelucrare menționate mai sus, persoanele au și alte drepturi cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem, cum ar fi dreptul de ștergere/eliminare și dreptul de portabilitate a datelor.

Dacă doriți să vă exercitați oricare din aceste drepturi, vă rugăm să trimiteți un e-mail la marketing@aectra.ro.

Reclamații

Sperăm să nu aveți nevoie niciodată, dar dacă doriți să faceți o reclamație cu privire la modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să trimiteți un e-mail cu detaliile reclamației la marketing@aectra.ro.. Vom analiza și vom răspunde oricărei reclamații primite.

Aveți de asemenea dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România. Pentru informații suplimentare despre drepturile dvs. și modul de a face o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România, vă rugăm să consultați https://www.dataprotection.ro.

Modificări aduse acestei note de informare

Recunoaștem faptul că transparența este o responsabilitate continuă, astfel că vom revizui periodic această notă de informare.

Această notă de informare a fost actualizată ultima data la 10 aprilie 2021.

Operatorul de date și informațiile de contact

Operatorul de date este Aectra Agrochemicals SRL.

Dacă aveți întrebări referitoare la această notă de informare sau la modul și motivele pentru care prelucrăm datele cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa:

E-mail: marketing@aectra.ro.
Telefon:  +40 21 312 2789