Doar acum! Pana la 60% discounturi la achizitia online!

Termeni și Condiții

 

Folosirea acestui site implica acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos. Va recomandam citirea cu atentie a acestora. AECTRA AGROCHEMICALS SRL isi asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fara o alta notificare. Cea mai recenta versiune poate fi accesata in aceasta pagina.

Accesul / vizitarea acestui website de catre dumneavoastra se supune Termenilor si Conditiilor de ultilizare, si implica acceptul explicit al dumneavoastra cu privire la acestea si reprezinta intelegerea dintre parti.

Relatia dintre parti este guvernata de urmatoarele acte normative:

  • OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor
  • OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii
  • Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor
  • Legea 365/2002 privind comertul electronic

 AECTRA AGROCHEMICALS SRL garanteaza utilizatorului acces limitat, in interes personal (efectuarea de comenzi online, informare), pe site-ul www.aectra-shop.ro si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau fara acordul prealabil scris al acesteia.

 Dreptul de proprietate intelectuală

Intregul continut al site-ului www.aectra-shop.ro - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, email-uri, scripturi, programe si alte date - este proprietatea AECTRA AGROCHEMICALS SRL si este aparat de Legea pentru protectia drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul AECTRA AGROCHEMICALS SRL a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legislatiei in vigoare.

Cumpărătorul recunoaste denumirea Produselor ca fiind marcă înregistrata Aectra sau a terțe părți. Cumpărătorul nu este autorizat să foloseasca marca respectivă in scopuri de promovare proprie.

Domeniul www.aectra-shop.ro este detinut de catre AECTRA AGROCHEMICALS SRL. Utilizarea acestei marci, a domeniului sau a numelor de comercializare, siglelor si emblemelor, in forma directa sau "ascunsa" (de tipul, dar nu limitat la, meta taguri sau alte tehnici de indexare, cautare web) fara permisiunea prealabila scrisa este interzisa si se pedepseste conform legii.

Produsele prezentate pe www.aectra-shop.ro sunt produse și/sau comercializate de AECTRA AGROCHEMICALS SRL. Preturile produselor pot fi schimbate oricand. Verificati pretul final de vanzare inainte de a achizitiona un produs.

Prin apăsarea butonului ,,Finalizează comanda”, Cumpărătorul confirma că acceptă în mod expres toți termenii, condițiile, precum și clauzele standard, inclusiv clauzele neuzuale cuprinse în prezentul contract, faptul că toate prevederile acestuia au fost negociate și acceptate de părți fără obiecțiuni. Semnarea contractului în forma prezentă prin click pe butonul ,,Finalizează comanda” echivează cu acceptul expres prevăzut de art. 1203 Cod Civil privind toate clauzele contractuale neuzuale ce se regăsesc pe website-ul https://aectra-shop.ro/

Toate produsele Aectra (biostimulatori, fertilizanți foliari sau radiculari, corectori de carente, adjuvanți și produse pentru protecția plantelor) sunt comercializate conform legislației Romane în vigoare, în limita certificatelor de omologare sau de înregistrare și a reglementărilor Europene, după caz. 

Unele produse comercializate de către Aectra se adresează fermierilor profesioniști, așa cum sunt definiti aceștia în legislația Românească și Europeana. Pentru buna regula, va rugam sa verificați ca dețineți toate Autorizațiile și avizele cerute de legea Română pentru utilizarea sau revânzarea acestor produse, Aectra nefiind raspunzatoare de utilizarea în afara acestor limite. Pentru produsele pentru protecția plantelor, Cumpărătorul declara ca indeplineste conditiile legale in ceea ce priveste comercializarea și/sau depozitarea acestor produse, asa cum sunt prevazute in legislatia in vigoare (O.G. nr. 41/2007; O.G. nr. 4/1995 modificata si completata; Legea nr. 31/1994; HG nr. 1175/2007; Legea nr. 333/2003). Refuzul Cumpărătorului de a prezenta, la cererea Aectra, Certificatul de Inregistrare pentru utilizarea sau comercializarea Produselor de Protectie a Plantelor vizat de institutiile abilitate pentru anul in curs, va reprezenta motiv de reziliere a comenzii. Dupa livrarea Produselor, Cumpărătorul va fi pe deplin raspunzator in legatura cu manevrarea, transportarea, depozitarea si utilizarea Produselor in conformitate cu dispozitiile legale si reglementarile locale aplicabile in acest domeniu.

Produsele livrate sunt garantate calitativ prin certificat de calitate emis de producător. Răspunderea Aectra este limitată la garantarea calităţii produsului, care este comercializat întrunind toate condiţiile de calitate asa cum sunt ele specificate în certificatul de calitate al producătorului. Orice reclamatie calitativă a Cumpărătorului trebuie prezentata în termen de maximum 15 zile de la data receptiei Produselor si poate fi considerată valabilă numai în cazul prezentării unor buletine de analiză emise de Institutiile special abilitate prin lege, dând în acelasi timp posibilitatea reprezentantului Aectra să verifice autenticitatea reclamatiei. Cumpărătorul în mod expres recunoaste ca orice reclamatie depusă dupa trecerea termenului mentionat nu mai atrage răspunderea Aectra.

Aectra nu raspunde pentru utilizarea produselor comercializate în alte scopuri, modalitate de aplicare, doze sau în alte condiţii decât cele specificate in certificatele de omologare și/sau înregistrare, precum şi pentru depozitarea necorespunzatoare a Produselor de catre Cumpărător, iar eventuala răspundere este limitată la respectarea certificatului de calitate a producătorului și a buletinului de analiza aferent lotului comercializat, după caz. Se convine în mod expres că obligatiile Vanzătorului fată de Cumpărător pentru orice pierdere se vor limita numai la valoarea rezultată din pretul de cumpărare al Produsului, achitat de catre Cumpărător, raportat la cantitatea respectivă, iar Aectra, la optiunea sa, poate fie înlocui produsul, fie returna valoarea produsului, în cazul în care a fost plătit integral, acestea reprezentând singurele remedii oferite Cumpărătorului. Folosirea incorectă a produselor de către Cumpărător exonerează Aectra de orice răspundere.

Conform legislatiei referitoare la deseuri (Legea nr. 211/2011) şi dispoziţiile legale din Legea nr. 249/2015, referitoare la gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, Cumpărătorul are obligatia de a preda ambalajele Produselor dupa utilizare catre Colectorul autorizat, indicat de catre Aectra, in acest scop, la solicitarea Cumpărătorului. Cumpărătorul este obligat sa se asigure de efectuarea operatiei de tripla clatire a ambalajelor dupa utilizarea produsului. Vor fi preluate GRATUIT numai ambalajele triplu clatite si separate de capacele lor. In termen de 10 zile de la predarea ambalajelor catre Colectorul indicat de Aectra, Cumpărătorul trebuie sa transmita Aectra dovada predarii ambalajelor. Nerespectarea conditiilor de preluare a ambalajelor asa cum au fost descrise mai sus duce la atragerea raspunderii Cumpărătorului pentru orice dauna suferita de Aectra, ca urmare a indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor impuse de legislatia aplicabila cu privire la ambalajele produselor de uz fitosanitar.

AECTRA nu răspunde de pierderi sau pagube cauzate de incapacitatea de a livra Produsele sau de orice întârziere în livrarea acestor Produse, din motive independente de voinţa sa.